De Aula van de TU is bereiknaar per auto en bus.

Parkeerplaats bij de Aula is gratis toegankelijk.
Navigatieadres: Van der Waalsweg 1, Delft

Shows Aula TU Delft

Aula TU Delft