Het Delft Chamber Music Festival is sinds de oprichting in 1997 uitgegroeid tot een kamermuziekfestival van wereldformaat. Het festival werd opgericht door violiste Isabelle van Keulen. Daarna nam violiste Liza Ferschtman het artistiek leiderschap gedurende 15 jaar over. Sinds 2021 is pianiste Nino Gvetadze artistiek leider. Zij nodigt in de zomer de absolute wereldtop van de klassieke muziek uit om tegen het prachtige historische decor van Delft en omgeving te musiceren. In een feestelijke, zomerse en intieme setting worden bijzondere programma's ten gehore gebracht.

Het festival heeft jaarlijks een wisselend thema dat als een rode draad de programma's met elkaar verbindt. DCMF staat internationaal bekend om het hoge niveau van de musici, de bevlogenheid van de uitvoeringen en de unieke benadering van de muziek zonder de traditie uit het oog te verliezen.

Het festival dankt gemeente, fondsen, sponsoren, partners, ondersteuners en Dikke Vrienden voor hun bijdragen.

Delft Chamber Music Festival

ANBI
De stichting Delft Chamber Music Festival heeft een ANBI-status. Dat betekent dat een eventuele schenking aan het festival voor 125% aftrekbaar is. Ook onze steunstichting Initiatief voor Kamermuziek heeft deze status. Hieronder vindt u meer informatie over deze stichtingen.

Stichting Delft Chamber Music Festival
Paul Althuis, voorzitter
Jurrian Lucas, penningmeester
Sandra Eil - De Wilde, secretaris
Quinten Peelen, algemeen bestuurslid
Ruth de Vries, algemeen bestuurslid

De leden van het bestuur krijgen geen vergoeding voor hun inzet. De directie en het overig personeel worden ten hoogste marktconform beloond voor hun werkzaamheden.

RSIN-nummer 8046.48.499
Botter 80
2991 PD Barendrecht

Doelstelling:
Het organiseren van een internationaal kamermuziekfestival.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Het organiseren van een internationaal kamermuziekfestival. Verdere verdieping van het festival. Uitbreiding internationaal netwerk. Artistieke verdieping door samenwerkingen.
Klik hier om onze meest recente jaarrekening te downloaden.

Fair Pay
Voor de salariëring van de musici volgen wij de SENA norm en voor de festivalorganisatie de CAO Nederlandse Podia.

Rooster van aftreden bestuur DCMF:
Per januari 2024 (maximaal 3 benoemingstermijnen van 3 jaar)

Naam

Functie

Datum eerste benoeming

Einde huidige termijn

Paul Althuis

Voorzitter

01-06-2024

01-06-2027

Sandra Eil - De Wilde

Secretaris

15-05-2023

15-05-2026

Jurrian Lucas

Penningmeester

09-05-2022

09-05-2025

Quinten Peelen

Algemeen bestuurslid

09-05-2022

09-05-2025

Ruth de Vries

Algemeen bestuurslid

11-01-2024

11-01-2027


Stichting Initiatief voor Kamermuziek
Evert van den Bergh, voorzitter
Jurrian Lucas, penningmeester
Stan Paardekooper, algemeen bestuurslid

De leden van het bestuur krijgen geen vergoeding voor hun inzet. De directie en het overig personeel worden ten hoogste marktconform beloond voor hun werkzaamheden.

RSIN-nummer 8090.29.170
Van Soutelandelaan 36
2597 EZ Den Haag
bergh584@icloud.com

Doelstelling:
Het ondersteunen van de activiteiten van Stichting Delft Chamber Music Festival.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Opdracht geven tot speciale, nieuwe composities voor het Delft Chamber Music Festival. Het ondersteunen van optredens van Nederlands klassiek toptalent in het Delft Chamber Music Festival. Het mogelijk maken van bijzondere elementen in het Delft Chamber Music Festival. 

Comité van Aanbeveling
Marja van Bijsterveldt, Burgemeester Delft
Piet-Hein Daverveldt, Dijkgraaf Hoogheemraadschap Delfland
Tim van der Hagen, Voorzitter TU Delft
Reina Maria barones van Pallandt