Uitverkocht


'En ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen, bekleed met een wolk en een regenboog was op zijn hoofd, en zijn gezicht was als de zon, en zijn voeten als vuurpilaren ... en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en zijn linkervoet op de aarde ... En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel, en zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid ... dat er geen tijd meer zou zijn: Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij zal beginnen te bazuinen, zou het mysterie van God voltooid moeten zijn ...’ 
Boek Openbaring (Openbaring 10: 1–2, 5–7, King James Bible)

Olivier Messiaen componeerde in 1940 in een kamp voor krijgsgevangenen nabij Nancy een deel van het stuk Quatuor pour la fin du temps - een kwartet voor de ongebruikelijke combinatie van piano, klarinet, viool en cello. De meeste andere delen werden in Görlitz gecomponeerd waar ook de première plaatsvond op 15 januari 1941 onder aanwezigheid van gevangenen, gewonden en Duitse officieren. Dit kwartet, geïnspireerd door het bijbelboek Openbaring, bevat één van Messiaens meest ontroerende langzame delen: Louange à l'Éternité de Jésus (dat overigens de bewerking was van een bestaand stuk voor 'ondes-Martenot'). Spectaculair is ook de Danse de la Fureur, pour les sept Trompettes, waarin het eigenaardige ensemble als een atypisch orgel voortraast.

Olivier Messiaen (1908 – 1992) Quatuor pour la fin du temps (1940)

Barnabás Kelemen, viool
Maja Bogdanovic, cello
Levan Tskhadadze, klarinet 
Bart van de Roer, piano 

De Steinway & Sons concertvleugel wordt geleverd door Piano’s Maene Nederland.

(Op de foto: Prins Bernhard reikt de Erasmusprijs uit aan Olivier Messiaen in 1971.) 


La fin du temps (herhaling)