Nieuws | 7 juni 2023

Ehsan Turabaz, lid Comité van Aanbeveling, overleden

Het bestuur van het Delft Chamber Music Festival en de leden van ons Comité van Aanbeveling zijn diep getroffen door het nieuws van het overlijden van Ehsan Turabaz. Gedurende vele jaren was hij namens IKEA, maar ook persoonlijk, zeer nauw betrokken bij het Delft Chamber Music Festival.

Ehsan Turabaz, lid Comité van Aanbeveling, overleden

In het bijzonder was Ehsan de laatste jaren een zeer gewaardeerd lid van ons Comité van Aanbeveling en heeft hij zich met zijn typerende warme persoonlijkheid altijd zeer ingezet voor het festival. Wij zijn hem daar buitengewoon dankbaar voor.

In 2017 plaatsten wij een interview met Ehsan in ons festivalboek. U kunt het hieronder nog eens lezen.

Wij wensen zijn familie en dierbaren heel veel sterkte met dit grote verlies.
Namens het bestuur en het Comité van Aanbeveling,

Bart van der Steenstraten, voorzitter bestuur DCMF