Hier volgt in juni 2022 het blokkenschema voor 2022.